• HomePageSlider02
  • HomePageSlider04

HomePageSlider04

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ (๒๔๖๘ – ๒๔๗๘) King Prajadhipok Rama VII (1925 – 1935) Pigment print, 100 x 100 cm, 2014
Recent Paintings by Somneuk Huangtanapan, Eat Me Restaurant, Bangkok.
Eat Me moves up the rankings at Asia's 50 Best Restaurants 2016.
Eat Me Restaurant is pleased to announce Pastorale, an exhibition by Mit Jai Inn, one of Thailand’s leading artists, organized by H Gallery.
© 2015-2017 EAT ME RESTAURANT – BANGKOK, THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.